O nama

Komunalno trgovačko društvo Bilan d.o.o, javno je komunalno poduzeće osnivač kojega je Općina Orebić.


KTD Bilan d.o.o.
Fiskovićeva 2, 20250 Orebić
+385 20 713 073 +385 20 713 304
info@bilan.hr
Pon.-Pet.: 7 - 15h

Raspored odvoza komunalnog otpada

Pogledaj raspored

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - ribarnica

KTD Bilan d.o.o. raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na mjesnoj tržnici u Orebiću - 'Ribarnica'.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15), članka 36. Izjave o osnivanju KTD Bilan d.o.o. dana 09. kolovoza 2017.g. u Orebiću, Direktor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

I. Predmet zakupa: poslovni prostor "Ribarnica" na mjesnoj tržnici u Orebiću,
površine 18,30 m2
Namjena prostora: prodaja svježe i smrznute ribe, plodova mora
II. Početna cijena: 4.000,00 kn sa PDV-om godišnje
III. Rok trajanja zakupa: 3 (tri) godine, počevši od datuma sklapanja ugovora
IV. Opći uvjeti:
1. Javnom natječaju mogu pristupiti sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti za koju se prostor daje u zakup
2. Ponuditelj koji uspije na natječaju obvezan je započeti obavljanje djelatnosti, odnosno zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima javnog natječaja. U protivnom će se smatrati da je ponuditelj odustao.
3. Zakupnina za poslovni prostor se plaća mjesečno do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec.
4. Poslovni prostor iz točke I. ovog Natječaja se može razgledati u KTD Bilan d.o.o., uz prethodnu najavu putem telefona na br. 020/713-073 ili e – mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
5. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne može se sklopiti s pravnom ili fizičkom osobom koja ima nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, jedinici lokalne samouprave i KTD Bilan d.o.o.
V. Ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, adresu prebivališta ponuditelja, preslika rješenja o obavljanju djelatnosti (obrtnica), za fizičke osobe,
2. naziv tvrtke s preslikom izvoda iz sudskog registra – za pravne osobe,
3. pečat i potpis ovlaštene osobe
4. iznos ponuđene zakupnine
5. rješenje iz obrtnog registra ili izvod iz sudskog registra, kojom se dokazuje mogućnost obavljanja djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora
6. dragovoljci Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja ili hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata, moraju kao dokaz dostaviti pravovaljanu ispravu sukladno odredbama važećeg Zakona o hrvatskim braniteljima
7. potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja,
8. potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić o podmirenim obvezama prema Općini Orebić,
VI. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave na web stranici www.ktd-bilan.hr i oglasnoj ploči Općine Orebić.
VII. Najpovoljnijom ponudom će se smatrat ona ponuda koja, uz ispunjavanje svih uvjeta iz javnog natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine.
VIII. KTD Bilan d.o.o. i zakupnik će međusobna prava i obveze urediti Ugovorom o zakupu poslovnog prostora.
IX. KTD Bilan d.o.o. Zadržava pravo poništiti ovaj Natječaj bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima
X. Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu:
KTD Bilan d.o.o., Fiskovićeva 2, 20250 Orebić, s naznakom "Natječaj za zakup poslovnog prostora" – NE OTVARAJ.
XI. Nepotpune, zakašnjele i nejasne ponude neće se razmatrati.


Direktor
Joško Đeldum, mag. oec., v.r.

Zadnje objave:

 • Podjela kompostera građanima od 6. veljače +

  Obavještavamo korisnike usluga kako će se u razdoblju od 06.veljače dodjeljivati građanima i tvrtkama komposteri koji se mogu preuzeti na Read More
 • Obavijest - prikupljanje otpada tijekom novogodišnjih blagdana +

  Cijenjeni korisnici, Komunalni mješoviti otpad, ZELENI spremnici (OREBIĆ, PODVLAŠTICA, STANKOVIĆ, RUSKOVIĆ, PERNA, KUČIŠTE, VIGANJ, LOVIŠTE) će se prikupljati Read More
 • Obavijest - raspored prikupljanja otpada tijekom nadolazećih blagdana +

  Cijenjeni korisnici, zbog nadolazećih blagdana prikupljanje ZELENIH spremnika (Orebić, Podvlaštica, Stanković, Rusković, Perna, Kućište, Viganj i Lovište), PLAVIH spremnika (sva Read More
 • Obavijest - raspored prikupljanja žutih spremnika za blagdan Svih svetih +

  Cijenjeni korisnici, Komunalni otpad, PLASTIKA (ŽUTI spremnici), za područje CIJELE OPĆINE OREBIĆ neće se prikupljati na blagdan Svih svetih 01.11.2023.g. Read More
 • Kontejner za tekstil, odjeću i obuću postavljen kraj igrališta dječjeg vrtića +

  KTD Bilan instalirao je kontejner za odlaganje tekstila, odjeće i obuće na prostoru parkirališta pored igrališta Dječjeg vrtića Orebić. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20