O nama

Komunalno trgovačko društvo Bilan d.o.o, javno je komunalno poduzeće osnivač kojega je Općina Orebić.


KTD Bilan d.o.o.
Fiskovićeva 2, 20250 Orebić
+385 20 713 073 +385 20 713 304
info@bilan.hr
Pon.-Pet.: 7 - 15h

Raspored odvoza komunalnog otpada

Pogledaj raspored

Propisi koji se primjenjuju u poslovanju

PRAVNI PROPISI:

 

Zakon o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html

 

Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1498.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_264.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2345.html

 

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1393.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_708.html

 

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN br. 36/15, 98/19)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_36_732.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1964.html

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1025.html

 

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html

 

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN br. 94/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html

 

Zakon o zaštiti potrošača (NN br. 19/22)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_19_203.html

 

Zakon o trgovini (NN br. 87/08, 96/08, 116/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2790.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_116_3351.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_114_2222.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_68_1349.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_508.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_32_648.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1965.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_698.html

 

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_111_2142.html

 

Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_127_2877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1940.html

 

Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_118_2233.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2906.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1819.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1869.html

 

Zakon o trgovačkim društvima  (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_12_111_2133.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_04_34_707.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_11_121_1955.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_118_1647.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_146_4026.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_137_3317.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_152_3144.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_111_2392.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_68_1348.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2127.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_34_398.html

 

Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_35_707.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_41_1382.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1495.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_586.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_126_2134.html

 

Zakon o porezu na dobit  (NN br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_177_3067.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_07_90_1776.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_05_57_1354.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_146_4019.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_80_2277.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_22_571.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_148_3139.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_143_2683.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_50_1336.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2527.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2061.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2382.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_693.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_138_2627.html

 

Zakon o porezu na dohodak (NN br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2525.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2385.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_692.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_138_2625.html

 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_73_1451.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_148_3138.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_143_2682.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2526.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2059.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2381.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_138_2626.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_39_478.html

 

Zakon o platnom prometu (NN br. 66/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_66_1330.html

 

Zakon o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1493.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_134_2511.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2612.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2292.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_883.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_47_973.html

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN br. 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_133_2822.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2532.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2064.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2387.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_138_2628.html

 

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18, 98/19)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1265.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1948.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

 

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/15, 102/19)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1492.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_102_2049.html

 

Zakon o rudarstvu (NN br. 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19)

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1133.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_294.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1967.html

 

PRAVILNICI:

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 81/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_81_1517.html

 

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN br. 114/15, 103/18, 56/19)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_114_2184.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_103_2020.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_56_1073.html

 

Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN br. 01/21, 144/21)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_1_4.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_144_2465.html

 

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2339.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2775.html

 

UREDBE:

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17, 84/19, 14/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_50_1138.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_84_1721.html

 

NAPUCI:

Naputak o glomaznom otpadu (NN br. 79/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_79_1534.html

 

ODLUKE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE:

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Orebić („Službeni glasnik“ br. 02/2022)

https://www.orebic.hr/dokumenti/file/1590-glasnik-2022-02.html 

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Orebić („Službeni glasnik“ br. 11/2017)

https://www.orebic.hr/dokumenti/file/764-glasnik-2017-11.html 

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službeni glasnik“ br. 11/2018)

https://www.orebic.hr/dokumenti/file/996-glasnik-2018-11.html 

Odluka o grobljima na području Općine Orebić („Službeni glasnik“ br. 04/2014)

https://www.orebic.hr/dokumenti/file/258-glasnik-2014-04.html 

Izjava o zaštiti privatnosti

Zaštita Vaše privatnosti nam vrlo je važna.

Ova izjava o zaštiti privatnosti objašnjava koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo dok pristupate sadržaju na našim web stranicama.

Pravila privatnosti koja poštujemo:

 • Prilikom pregleda sadržaja na našim web stranicama ne prikupljamo osobne podatke, ili bilo koji podatak povezan s uređajem kojeg koristite kada pristupate našim stranicama kao neregistrirani korisnik.
 • Ne prikupljamo podatke o Vašem identitetu kada preuzimate dokumentaciju dostupnu za download s naših web stranica.
 • Ne prikupljamo nikakve statističke podatke, niti pratimo kretanje korisnika.
 • Nismo povezani s trećim stranama ili web-servisima, ne prodajemo, mijenjamo ili na neki drugi način prenosimo trećim stranama Vaše osobne podatke ili podatke vezane uz korištenje naših stranica ili naših servisa.
 • U slučaju kada trebamo Vaše podatke radi identifikacije i kontakta, iste ćemo zatražiti i koristiti isključivo uz Vašu suglasnost. Možemo voditi evidenciju o međusobnoj komunikaciji. Podatke koje prikupimo koristit ćemo samo u cilju ostvarivanja i evidentiranja komunikacije s Vama, osim ako je prikupljanje informacija propisano zakonom.

Pridržavamo pravo izmjene ove izjave o zaštiti privatnosti u slučaju potrebe.

Preporučujemo da povremeno provjeravate sadržaj ove izjave o zaštiti privatnosti.

 • Ukoliko imate dodatnih pitanja o zaštiti privatnosti prilikom korištenja naših usluga, molimo kontaktirajte nas na:

  KTD Bilan d.o.o.
  Fiskovićeva 2, 20250 Orebić
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Zadnje objave:

 • Upute o razvrstavanju komunalnog otpada +

  Ove upute izrađene su kako bismo uvidjeli da je pravilno odvajanje otpada djelo koji ne zahtjeva puno vremena, a vrijedi Read More
 • Raspored odvoza komunalnog otpada: 12. lipnja - 30. rujna 2023. godine +

  U razdoblju 12. lipnja - 30. rujna 2023. godine otpad na području općine Orebić prikupljat će se prema slijedećem rasporedu: Dani Read More
 • Natječaj za radno mjesto Kontrolor naplate parkinga +

  Na temelju članka 36. Izjave o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva "Bilan" d.o.o., Direktor Društva raspisuje 05. lipnja 2023.g. NATJEČAJza radno Read More
 • RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA SVIBANJ 2023. GODINE +

  Od 1. svibnja - 31. svibnja 2023. godine miješani komunalni otpad na području općine Orebić prikupljat će se prema slijedećem rasporedu: Read More
 • Obavijest - KTD BIlan ne radi 10.5.2023. +

  Poštovani korisnici, Obavještavamo Vas da u srijedu, dana 10.05.2023.g., KTD Bilan d.o.o. neće raditi Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19