O nama

Komunalno trgovačko društvo Bilan d.o.o, javno je komunalno poduzeće osnivač kojega je Općina Orebić.


KTD Bilan d.o.o.
Fiskovićeva 2, 20250 Orebić
+385 20 713 073 +385 20 713 304
info@bilan.hr
Pon.-Pet.: 7 - 15h

Kalendar odvoza komunalnog otpada

Pogledaj kalendar 

Preuzmi kalendar (PDF): 

Javni natječaj - prodaja broda Lovor

KTD Bilan d.o.o., na temelju Odluke Skupštine društva, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 

1. PREDMET PRODAJE
 

Motorni brod „LOVOR“, NIB: 15000

-          Proizvođač: Brodogradilište Inkobrod

-          Godina gradnje:1989.

-          Materijal gradnje: čelik

-          MMSI: n/a

-          Pozivni znak: 9A2298

-          Bruto tonaža: 98

-          Neto tonaža: 44

-          Tip plovila: putnički brod

-          Duljina preko svega: 24,40 m

-          Širina: 5,8 m

-          Visina na boku: 2,9 m

-          Gaz: 1850 mm

-          Broj putnika: 154

-          Namjena : prijevoz putnika

 

S ugrađenim unutarnjim motorima (2):

Proizvođač i tip motora: Cummins Engine CO, dizel, NT 855 i NT 855M

Snaga motora: 376 kW

 

 

2. IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE I VISINA JAMČEVINE:
 

Početna cijena: 1.000.000,00 (jedanmilijun) kuna

Jamčevina: 10.000,00 (desettisuća) kuna

 

3. NAČIN UPLATE JAMČEVINE
 

Banka: OTP banka d.d. Split

Broj računa: HR3624070001100401646

Poziv na broj: 00-OIB uplatitelja

Opis plaćanja: jamčevina za kupnju m/b Lovor

 

Najpovoljnijem sudioniku jamčevina će se uračunati u ukupni iznos naknade, a ostalim se sudionicima nadmetanja jamčevina vraća. Najpovoljnijem sudioniku u nadmetanju koji odustane od ponude ili ne pristupi zaključenju ugovora o prodaji, jamčevina se ne vraća.

 

4. NAČIN PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA I ROK ZAPRIMANJA PISANIH PONUDA:
Pisane ponude će se prikupljati u zatvorenim omotnicama do 06. rujna 2021.g. u 12:00 sati o čemu se vodi zapisnik. Ponude pristigle nakon tog datuma i vremena neće se uvažiti.

 

5. UVJETI SUDJELOVANJA NA JAVNOM NATJEČAJU I UPUTA O NAČINU PODNOŠENJA PONUDE:
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje u navedenom razdoblju dostave pisanu ponudu zajedno s privicima u zatvorenoj omotnici na adresu: KTD Bilan d.o.o., Fiskovićeva 2, 20250 Orebić, s naznakom-„Ne otvarati-ponuda za javnu prodaju motornog broda „LOVOR“, uz dokaz da su položili jamčevinu.

 

U ponudi moraju biti  navedeni podaci i biti priložene sljedeće isprave kao dokaz ispunjavanja uvjeta iz oglasa:

-          Naziv/ime i prezime Ponuditelja, adresa Ponuditelja i OIB.

-          Ponuđena cijena.

-          Preslik identifikacijske isprave ponuditelja, odnosno izvadak iz sudskog registra za pravnu osobu ponuditelja u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci.

-          Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,

-          Dokaz o uplati jamčevine sukladno točki 2. i 3.

-          Broj žiro-računa za slučaj povrata jamčevine

 

6. ZAPRIMANJE PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na omotnicama zaprimljenih naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka, te se po istom redoslijedu upisuju u odgovarajući upisnik. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao ponuda pristigla sa zakašnjenjem.

Motorni brod „LOVOR“ će biti prodan onom ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se odvija po načelu viđeno-kupljeno, te nema naknadnih reklamacija. U slučaju da su ponude dva ili više ponuditelja jednakog iznosa, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana od primitka obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.  U slučaju da ponuditelji ponovo iskažu isti iznos, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda ponuditelja koja je vremenski prije predana pošti ili neposredno u prostorijama Društva.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja. Povjerenstvo postupak nadmetanja provodi otvaranjem i čitanjem dostavljenih ponuda na mjestu i u vrijeme objavljeno u oglasu.

 

7. ODLUKA O IZBORU

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i donosi odluku da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju unosi u zapisnik.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit će dostavljena svim ponuditeljima koji su uplatili jamčevinu, a izabrani ponuditelj bit će telefonskim putem i putem e-maila obavješten te pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji.

 

8. ZAKLJUČENJE JAVNE PRODAJE

Uz prethodnu suglasnost Skupštine, s najpovoljnijim ponuditeljem, sklopiti će se kupoprodajni ugovor, koji je dužan prije potpisivanja ugovora kopijom virmanske uplatnice potvrditi uplatu ugovorenog iznosa. Porez i druga davanja i troškove plaća kupac i nisu uračunati u cijenu.

 

9. OSTALI PODACI ZA PROVEDBU PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA:

Prodaja se vrši po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje prigovor po bilo kojoj osnovi, a predmet prodaje može se pogledati u brodogradilištu „Leda“ u Korčuli (Dominče) uz prethodni dogovor sa g. Lovrom Katalinićem na broj mobitela: 099/707-5206, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Predmet prodaje motorni brod „LOVOR“ opterećen je založnim pravom u korist HBOR-a koja će izdati brisovno očitovanje po uplati cjelokupne kupoprodajne cijene, što će biti točno definirano pisanom Odlukom HBOR-a.

 

KTD Bilan d.o.o. sve do donošenja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude zadržava pravo vratiti jamčevinu i ne odabrati niti jednu ponudu ili poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja, a da pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima takva postupka.

 

 

KTD Bilan d.o.o.

 

Cjelovit dokument možete preuzeti ovdje:

Zadnje objave:

 • Obavijest - radovi u ulici Matice Hrvatske +

  Iz 'Vodovoda i odvodnje' javljaju kako će zbog radova na rekonstrukciji vodovodne trase u ulici Matice Hrvatske (sjeverni dio) Read More
 • Obavijest - izmjena rasporeda prikupljanja otpada - blagdan Svih svetih 1.11.2021. +

  Cijenjeni korisnici,  Read More
 • RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA RAZDOBLJE 1.10.2021. - 1.5.2022. GODINE +

  Od 1. listopada 2021. godine miješani komunalni otpad na području općine Orebić prikupljat će se prema slijedećem rasporedu: Read More
 • Nove cijene kamenih agregata i kamena! +

  Od 27. rujna 2021. na snazi je novi Cjenik kamenih agregata i kamena. Read More
 • Odluka o odabiru - javni natječaj - prodaja broda Lovor +

    7. rujna 2021.g. direktor KTD Bilan donio je Odluku o odabiru. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14